TURYSTYCZNE

cud_wakacje

Wakcje to czas błogiego odpoczynku od szarej rzeczywistości. W trosce o Państwa wymarzony wyjazd możemy zaproponować Państwu ubezpieczenie turystyczne. Szczególnie tego typu ubezpieczenie jest przydatne, gdy wybierają się Państwo w podróż za granice do krajów, które nie naleza do Unii Europejskiej. Ubezpieczenie można zawierać w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej na dowolny okres czasu. Zakres polisy w podróży zagranicznej może obejmować między innymi:

 • koszty leczenia w podróży
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • bagaż podróżny
 • assistance
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym
 • koszty transportu ubezpieczonego w nagłych sytuacjach
 • koszty leczenia następstw choroby przewlekłej w trakcie podróży,
  inne ryzyka (wybrane), które mogą być objęte ubezpieczeniem:
  koszty leczenia (nagłe zachorowania i wypadki), leczenie szpitalne, leczenie ambulatoryjne, leczenie stomatologiczne, konsultacje lekarskie, zakup leków, choroby weneryczne, ciąża (powikłania), udary słoneczne, choroby tropikalne, dojazd lekarza do chorego, transport chorego do szpitala, transport chorego do innego szpitala, transport chorego do kraju, transport zwłok do kraju, kierowca zastępczy, akcje ratownicze, inne wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie może zostać rozszerzone o wypadki powstałe podczas :

 • amatorsko oraz wyczynowo uprawianych sportów wysokiego ryzyka, ekstremalnych, wyczynowych, bądź na turniejach, czy konkursach
 • wykonywania pracy za granicą

                                                  Zniżki dla osób poniżej 25 roku życia !

W celu przedstawienia Państwu konkretnej ceny tego rodzaju ubezpieczenia prosimy o niezwłoczy kontakt z naszym agentem.