MIESZKANIOWE

Zachęcamy także Państwa do skorzystania z oferty ubezpieczenia domu lub mieszkania. Nie tylko ze  względu na to iż tego rodzaju polisa zapewni niezbędną ochrone Państwa majątku ale również pozwoli  otrzymać bardzo korzystne zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne. Polisy mogą być zawarte na  okres jednego roku lub trzech lat. W razie potrzeby istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.  Ubezpieczenie nieruchomości swoim zakresem może obejmować:

 • konstrukcję nieruchomość (domu, mieszkania, apartamentu)
 • elementy trwale związane z mieszkaniem / domem (np. szafy wnękowe, podłogi i drzwi)
 • wyposażenie mieszkania lub domu
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym ( dotyczy szkód wyrządzonych dla osób trzecich np. zalania)

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyka :

 • pożaru i innych zdarzeń losowych
 • kradzieży z włamaniem
 • stłuczenia szyb
 • powodzi
 • dewastacji / wandalizmu
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • przepięcia
 • zalania
 • inne ryzyka (wybrane), które mogą być objęte ubezpieczeniem:
  deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy / fala uderzeniowa / fala dźwiękowa, huragan / silny wiatr, lawina, obsunięcie się ziemi, pękanie mrozowe, roboty ziemne, rozmrożenie, sadza, spływ wód po zboczach, stłuczenia, śnieg, trzęsienie ziemi,uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek drzew, upadek masztów, upadek statku powietrznego, utrata podczas transportu, wybuch / eksplozja / implozja, zapadanie się ziemi, zniszczenia związane z akcją ratowniczą, rozbój / rabunek, nadużycie telefonu, home assistance, zakwaterowanie zastępcze, interwencja hydraulika, ślusarza itp., koszty wymiany dokumentów, koszty wymiany zabezpieczeń, koszty dodatkowe, koszty poszukiwania przyczyn powstania szkody, koszty uprzątnięcia po szkodzie, koszty usunięcia przyczyn awarii, koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, koszty zakupu krzewów ozdobnych oraz inne wymienione w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tego rodzaju ubezpieczeniem, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym agentem.