Dlaczego ubezpieczenie „W podróży” oferowane przez Gothear TU S.A?

Po pierwsze, elastyczne sumy ubezpieczenia. Każdy klient ma do wyboru cztery sumy ubezpieczenia 10.000, 20.000, 40.000 i 60.000 euro.  Ubezpieczenie obejmuje udokumentowane koszty, powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Co więcej, klienci mogą dodatkowo wybrać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego, kosztów poszukiwania i ratownictwa. Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o wyczynowe uprawianie sportu czy też sportów wysokiego ryzyka.

Dodaj komentarz