Ubezpieczenie łodzi żaglowych i motorowych

Chociaż sezon wakacyjny dobiega końca wychodzimy do Państwa z ofertą na ubezpieczenie wszelkich pojazdów poruszających się drogami morskimi. Takie ubezpieczenie obejmuje eksploatację jachtów na akwenach śródlądowych Rzeczypospolitej Polskiej i Europy w celach turystycznych, sportowych i szkoleniowych, okres wyłączenia jachtu z eksploatacji, oraz transport lądowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i Europy. Polisa może objąć swoją ochroną:

  • jachty i sprzęt wodny – od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia i utraty (UBEZPIECZENIE JACHT-CASCO)
  • odpowiedzialność cywilną użytkownika wobec osób trzecich innych niż załoga jachtu lub współużytkownika sprzętu wodnego (UBEZPIECZENIE OC UŻYTKOWNIKA)
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierownika jachtu, członków załogi lub użytkownika sprzętu wodnego (UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
  • rzeczy osobiste kierownika jachtu, członków załogi lub użytkownika sprzętu wodnego (UBEZPIECZENIE RZECZY OSOBISTYCH)

Dodaj komentarz